ติดต่อสอบถาม 

กองบรรณาธิการวารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน หลักสูตรสาขาวิชาจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคาร 1
เลขที่ 1761 ซอยพัฒนาการ 37 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
e-mail: journal.psy.kbu@gmail.comศาสตราจารย์ ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์ โทร.089-810-0297
ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม โทร.081-499-1001
รองศาสตราจารย์ ดร.อารี พันธ์มณี โทร.086-361-7315

คำแนะนำการใช้ระบบ

วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444
          วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200